Welcome, Guest. Please Login or Register.
Federation For Hunting and Conservation
Home Help Search Login Register


Pages: 1
Send Topic Print
KACCA FL' INGILTERRA (Read 1930 times)
lix
Senior Member
****
Posts: 350
Gender: male
KACCA FL' INGILTERRA
11/26/07 at 16:29:00
 
Subject :  Avian influenza in UK
 
Due to the outbreak of avian influenza in the UK no one is allowed to import any LIVE BIRDS, DEAD GAME, BIRD SKINS and POULTRY PRODUCTS from the UK.
 
Please refer to veterinary support officer.
 
 
HBIEB DIN HIJA OFFICE ORDER LI HARGET ILLUM MINGHAND IL VETERINARJU U TQASSMET LID DWANA U GHADDIJIELI HABIB TIEGHI.
 
GHAMILTA HAWN GHAX JEKK HEMM XI HADD HA JSIEFER GHAL KACCA GOL INGILTERRA JICCEKJA SEW QABEL IMUR MA JMURX JIBLA XI KANNA
 
Back to top
 
 

K A B O O M
  IP Logged
muxuhunt
God Member
*****


Ahjar ghasfur
f'l-idejn milli mija
f'l-ajru

Posts: 1121
Gender: male
Re: KACCA FL' INGILTERRA
Reply #1 - 11/26/07 at 18:30:40
 
no one is allowed to IMPORT
 
Import tfisser iggib min barra
Export tfisser tohrog barra mil-pajjiz
 
Fil-kaz tal-kaccaturi maltin...export tigi!..ghax il-bird skins ta tohrogom barra mil-ingiltirra...mux ekk?
Pero sew taghmlu u ticekkjaw!!
Back to top
 
 

Always running after d feather
  IP Logged
JOFROK
God Member
*****


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 677
Gender: male
Re: KACCA FL' INGILTERRA
Reply #2 - 11/26/07 at 18:54:57
 
jekk harigha d- dipartiment malti IMPORT tfisser li timporta go Malta.
 
IGifieri ma tistax idahhal affarijiet li semma mill- I ngriterra gewwa Malta.
Back to top
 
 
  IP Logged
nighthawk
Junior Member
**


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 94
Gender: male
Re: KACCA FL' INGILTERRA
Reply #3 - 11/26/07 at 18:57:24
 
Jien nahseb li l-ahjar hi la jkun hemm IMPORT u anqas EXPORT mil UK jekk hemm xi dubji fuq Avian Flu ...
Back to top
 
 

To Be a Perfect Hunter You Have To Obey The Law Otherwise You're Just Only a Happy Trigger Hunter.
  IP Logged
il-Pointer
God Member
*****
Posts: 608
Gender: male
Re: KACCA FL' INGILTERRA
Reply #4 - 11/26/07 at 18:57:33
 
Due to the outbreak of avian influenza in the UK no one is allowed to import any LIVE BIRDS, DEAD GAME, BIRD SKINS and POULTRY PRODUCTS from the UK.
 
ma tistax idahhal asafar malta min UK
Back to top
 
 

KaCCa FoR EveR............... ..................
  IP Logged
lix
Senior Member
****
Posts: 350
Gender: male
Re: KACCA FL' INGILTERRA
Reply #5 - 11/26/07 at 19:56:03
 
IVA HEKK TFISSER HBIEB MA TISTAX IDDAHHAL TJUR JEW GLUD JEW AFFARIJIET KONNESI MAHHOM MIL INGILTERRA
Back to top
 
 

K A B O O M
  IP Logged
Satan_66
Full Member
***


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 124
Re: KACCA FL' INGILTERRA
Reply #6 - 11/26/07 at 20:10:39
 
Xqedin thawdu ghid: meta tghidu import allina tfisser qed iggib laffarijiet min barra, issa export al malta tfisser min malta ghal barra. Allura bir skins jigu import ghal malta mhux export hehe. Export al-lingilterra izdaimport  ghal malta. haha
Back to top
 
 
Email   IP Logged
kunfors
God Member
*****


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 1334
Gender: male
Re: KACCA FL' INGILTERRA
Reply #7 - 11/26/07 at 20:14:39
 
jiddispjacini nghid li nahseb ma tistax iddahhal tjur jew glud ta' aghsafar mil-u.k fuq din l-karta jew cirkolari li harget.jiddispjacini hafna imma issa naraw jekk tohrogx xi haga fil media jew min ghand xi ministeru qabel ma nfatruwa ahna. lips sealed
Back to top
 
 

regards/sahhiet kunfors
  IP Logged
il-Pointer
God Member
*****
Posts: 608
Gender: male
Re: KACCA FL' INGILTERRA
Reply #8 - 11/26/07 at 20:52:39
 
no one is allowed to import any LIVE BIRDS, DEAD GAME, BIRD SKINS and POULTRY PRODUCTS from the UK.
 
bil-malti::
 had ma uwa permes li idahhal asafar,asafar mejtin,glud u paultry product min uk.
 
ftit minkom qed idawru is sinifikat ta import ax mumix jatu kas li em from uk
Back to top
 
 

KaCCa FoR EveR............... ..................
  IP Logged
ewkaliptus
Global Moderator
*****


kaccatur mhux
tal-bnazzi biss

Posts: 1280
Gender: male
Re: KACCA FL' INGILTERRA
Reply #9 - 11/27/07 at 15:01:03
 
aw hbieb hekk u ta ma tistax iddahal tjur min l ingilterra ghal malta ghax ghadni kemm iccekjajt ma habib tijaj spettur tad dwana u hekk ghadu kemm qalli ta
Back to top
 
 

NIBQAW NIGGIELDU GHAD-DRITTIJIET TAGHNA
  IP Logged
IL-KAXXA
Senior Member
****


Hunting for ever

Posts: 457
Re: KACCA FL' INGILTERRA
Reply #10 - 11/27/07 at 17:57:26
 
Jien kelli hbieb tieghi li kienu ibbukjati biex imorru l-ingilterra u qalulhom li ma setghu idahhlu xejn, u dawn minnufih ikancellaw kollox.
Back to top
 
 
Email   IP Logged
mallard
Newbies
*


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 15
Gender: male
Re: KACCA FL' INGILTERRA
Reply #11 - 12/29/07 at 21:49:04
 
sejjer zbaljat habib cempel fuq 22901528 u staqsi ghal martin dan il kbir fuq dawn  l affarijiet mil mepa u cert habib Smiley
Back to top
 
 

dilettant
  IP Logged
skaloruw
God Member
*****
Posts: 1622
Gender: male
Re: KACCA FL' INGILTERRA
Reply #12 - 12/30/07 at 16:15:32
 
l-aqwa li ma taffetwax il-kacca f'malta ghalina l-importanti ghax f'dil-gzira hawn hafna heroes jippruvaw jaghtu ezempju u nehlu ahna maghhom!!!!
Back to top
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=gsGvfAdhfsE
  IP Logged
Pages: 1
Send Topic Print