Welcome, Guest. Please Login or Register.
Federation For Hunting and Conservation
Home Help Search Login Register


Pages: 1
Send Topic Print
barbagan (Read 10238 times)
pippo
Junior Member
**


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 93
Gender: male
barbagan
07/12/09 at 10:34:31
 
biex trabi barbagan tried xi permess ? tafu xi jisma hawn ghaqda taghhom?
Back to top
 
 
  IP Logged
is-summinu
God Member
*****


Hunting is part of
my life

Posts: 1248
Gender: male
Re: barbagan
Reply #1 - 07/12/09 at 10:42:55
 
jien jidili li le basta ikun closed ring
Back to top
 
 
  IP Logged
smiley749.2
Senior Member
****


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 265
Re: barbagan
Reply #2 - 07/12/09 at 11:18:25
 
jien ma nafekx sihbi imma jekk trid tajra ta pregju u ittik sija pjacir ixtri BIES ax hafna isbah, veru oli iktar imma worthed.  
Mhux ax barbagann ikrah ta imma dejjem rieqed mal gurnata.  Bies hafna differenti u tghallmu ghal falkunerija tal genn.
Back to top
 
 
  IP Logged
Pointer_dna
God Member
*****


Hunting in Malta
Forum - Outdoors
sports

Posts: 1932
Gender: male
Re: barbagan
Reply #3 - 07/12/09 at 13:19:49
 
habib barbagan huwa tajra tal gen.....huwa tajra li tibda bija...din mhux opinjoni din ta bil forse .......lewel ibda barbagan hu ghara kif tmur u wara kabbar bil modd habib....xejn xejn ,ha tibda ukoll bi prezz ta 25 lira maltin u hekk tidejaq ma jkun gara xejn.rigward likel ,lizjed facli ukoll...lingwanti u laccesorji tieghu huma bi prezz baxx u tista tnizilhom min barra......
 
ma tridx permesi ,laqwa li jkun closed ring u ma jkolokx problemi.
Back to top
 
 

POINTER_DNA < Feel free to contact me about dog training ,obedience classes ...I do individual training for hunting dogs, thank you >
Email Pointer_dna   IP Logged
misha
Senior Member
****


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 386
Gender: male
Re: barbagan
Reply #4 - 07/12/09 at 14:50:46
 
li kieku jien haris hawk nixtri vera tal-genn habib tieghi ghandu mara u ragel veru sbieh.
Back to top
 
 
Email   IP Logged
emmy
Ex MemberRe: barbagan
Reply #5 - 07/12/09 at 18:15:48
 
pipo u ek il barbagan idejkqek taf x ghamdek taghmel habib Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Back to top
 
 
  IP Logged
il-pluvieru
Senior Member
****


il mistura tijej
hija il kacca

Posts: 469
Gender: male
Re: barbagan
Reply #6 - 07/12/09 at 19:11:39
 
il balbagan jekk igibu zghir u tibda tghalmu veru sabih u jekk tghalmu li jorqghod bil lejl bil lejl jorqghod ghax jien ghandi 2 u vera mansi.fi zmien il kacca gieli anke mnivez u alwett intuom
 
biex ikollok balbagan m ghandekx bzonn permessi hlief li jkunclosed ring
Back to top
 
 

B tal beritta ma saqajna kuljum, izda bis senter u l gabjun u b qalb ta iljun, nibqghu niggieldu sa l ahhar.
  IP Logged
il-Pointer
God Member
*****
Posts: 608
Gender: male
Re: barbagan
Reply #7 - 07/12/09 at 19:34:22
 
ic curkett irid ikun dak li najdlu jien tal ligi li jkollu miktub meta twiled fuqu jew kwalinkwe curkett basta closed? ez: tal plastik closed
Back to top
 
 

KaCCa FoR EveR............... ..................
  IP Logged
Turtle Dove
God Member
*****


Powered by AL390

Posts: 1570
Gender: male
Re: barbagan
Reply #8 - 07/12/09 at 20:16:43
 
tafu xi hadd ghandu Barbaganna mara al bejh? basta ghada atar min sena imma mhux xiha hafna
Back to top
 
 
  IP Logged
Shotshell
Newbies
*


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 31
Re: barbagan
Reply #9 - 07/13/09 at 03:59:20
 
jekk trid taqbad il falkunerija kiku ma ngibx barbagann ghax mhumiex tajbin biex tibda bijhom. dawk jintuzaw ghad displays biss u mhux ghall kacca. kiku biex nidra ftit ingib xi harris hawk ( avolja m ghawnx ghal xix tikkacja bih) jew inkella spanjulett. izda zomm fmohhok li jiehdu hafna hin mill gurnata u mhux kemm ghaliftom u daqsekk. u jgibu hafna spejjes mahhom ghaliex apparti l ingwanta, li ma tiswa xejn trid tixtri bizibilju ta ghodda u accesorji ohra. naf xjien nejd ghax kont imhajjar nibdih u sa xtrajt il kotba ghax mhux ta kemm tibda u ma taf xejn. izda iridu hafna hin u flus ghalhekk ghalissa bidilt il sieb.
Back to top
 
 
  IP Logged
pippo
Junior Member
**


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 93
Gender: male
Re: barbagan
Reply #10 - 07/13/09 at 19:05:04
 
grazzi hbieb imma min fejn ha nara fuqhom hawn xi web site?
Back to top
 
 
  IP Logged
il-pluvieru
Senior Member
****


il mistura tijej
hija il kacca

Posts: 469
Gender: male
Re: barbagan
Reply #11 - 07/13/09 at 19:23:51
 
http://www.owlpages.com/owls.php?genus=Tyto&species=alba    
 
 
din il website ana naqa informazjoni tajba gbin
Back to top
 
 

B tal beritta ma saqajna kuljum, izda bis senter u l gabjun u b qalb ta iljun, nibqghu niggieldu sa l ahhar.
  IP Logged
....CINIZ....
Junior Member
**


devil

Posts: 80
Gender: male
Re: barbagan
Reply #12 - 07/14/09 at 23:42:56
 
andi mara barbagan al bejh blingwanta, flying jessie( gilda tal kangaro) blirbiet kollu taha. malma lesta. itir wahida u tirispondi al fuq ideja. ha nehija ax mandiex cans alija
Back to top
 
 
Email   IP Logged
Gunner
Global Moderator
*****


YES !

Posts: 783
Gender: male
Re: barbagan
Reply #13 - 07/15/09 at 11:22:25
 
Hbieb tghagglux. Jekk tfittxu u taqraw issibu li l-iktar tajra ideali ghal beginners hija l-harris hawk. Frieh ta' Malta jinxtraw 500. L-importanti kif diga ntqal hu li tkun imlibbsa curkett maghluq u tal-qies kif suppost. Kien haw min semma Bies. Dik hija l-aktar tajra difficli u ma tridx wisq biex titlifha. Huwa veru li trid hafna hin biex tkun tista tghallem it-tajra u titlaqa kuljum. Li naf zgur hu li trid izzommilha l-piz ezatt jigifieri tizinha kuljum.
 
Il-klabb tal-falkunerija jishmu 'Federicus Rex'. Dan immexxi minn Lawrence Formosa. Huwa bniedem kapaci mmens f'dan il-qasam u ninsab cert li lest biex jghinek. Jekk trid iktar dettalji ibaghtli PM.
Back to top
 
 
  IP Logged
Pointer_dna
God Member
*****


Hunting in Malta
Forum - Outdoors
sports

Posts: 1932
Gender: male
Re: barbagan
Reply #14 - 07/15/09 at 22:08:30
 
gunner habib ,dan mhux ghal falkuneri,dan irid tajra,u forsi ghal bidu ma jridx jonfoq
Back to top
 
 

POINTER_DNA < Feel free to contact me about dog training ,obedience classes ...I do individual training for hunting dogs, thank you >
Email Pointer_dna   IP Logged
....CINIZ....
Junior Member
**


devil

Posts: 80
Gender: male
Re: barbagan
Reply #15 - 07/15/09 at 23:39:08
 
ooooopppppppppppppssssssssssssssss
Back to top
 
 
Email   IP Logged
saker falcon
Junior Member
**


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 57
Gender: male
Re: barbagan
Reply #16 - 07/17/09 at 05:19:29
 
Quote from pippo on 07/13/09 at 19:05:04:
grazzi hbieb imma min fejn ha nara fuqhom hawn xi web site?

 
SIEHBI JEKK TRID XI GHAJNUNA IKUNTATJANI. JIEN INTAJAR 2 BIESIEN SAKERS U IEHOR PEREGRIN IMHALLAT MAL LANNER
 
http://www.youtube.com/watch?v=Y94QRfmu2SA
 
http://www.youtube.com/watch?v=wTUy4R-B-k0
 
http://www.youtube.com/watch?v=hE8Mu3_892Y
Back to top
 
 
Email   IP Logged
il-pluvieru
Senior Member
****


il mistura tijej
hija il kacca

Posts: 469
Gender: male
Re: barbagan
Reply #17 - 07/17/09 at 13:58:55
 
proset siehbi vera sbieh.dawk imma trid ikollok kelb kif itajar is summien jaqbadom.dak bla hoss  Shocked Shocked
Back to top
 
 

B tal beritta ma saqajna kuljum, izda bis senter u l gabjun u b qalb ta iljun, nibqghu niggieldu sa l ahhar.
  IP Logged
saker falcon
Junior Member
**


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 57
Gender: male
Re: barbagan
Reply #18 - 07/18/09 at 04:11:47
 
Quote from il-pluvieru on 07/17/09 at 13:58:55:
proset siehbi vera sbieh.dawk imma trid ikollok kelb kif itajar is summien jaqbadom.dak bla hoss Shocked Shocked

 
iva ta fil fatt ghandi 2 english pointers.
Back to top
 

IMG_0006.JPG
Email   IP Logged
vitell
Senior Member
****


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 334
Gender: male
Re: barbagan
Reply #19 - 07/18/09 at 11:43:39
 
ara jek ma fimtx jifri leel it tajarom bil klieb umbad taqbadom bil biesin
Back to top
 
 
  IP Logged
saker falcon
Junior Member
**


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 57
Gender: male
Re: barbagan
Reply #20 - 07/18/09 at 12:49:29
 
Quote from vitell on 07/18/09 at 11:43:39:
ara jek ma fimtx jifri leel it tajarom bil klieb umbad taqbadom bil biesin

 
Iva ta tista tghamel hekk
Back to top
 
 
Email   IP Logged
il-pluvieru
Senior Member
****


il mistura tijej
hija il kacca

Posts: 469
Gender: male
Re: barbagan
Reply #21 - 07/18/09 at 13:42:57
 
bis sens.imma umbghad f l istagun tar rebbiegha tista tghamel hekk jew le???
Back to top
 
 

B tal beritta ma saqajna kuljum, izda bis senter u l gabjun u b qalb ta iljun, nibqghu niggieldu sa l ahhar.
  IP Logged
saker falcon
Junior Member
**


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 57
Gender: male
Re: barbagan
Reply #22 - 07/18/09 at 14:50:32
 
Quote from il-pluvieru on 07/18/09 at 13:42:57:
bis sens.imma umbghad f l istagun tar rebbiegha tista tghamel hekk jew le???

 
Supost hemm ligi li tghid li jekk fi stagun mghaluq tkun qed ittajru u jaqbad xi haga trid thalieh jiekola ghax jekk tohodielu tkun qed tikser il ligi. dan ir ritratt hu ta peregrin mhallat mall lanner li dhal issa qed nitrenja
Back to top
 

IMG_0003.JPG
Email   IP Logged
vitell
Senior Member
****


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 334
Gender: male
Re: barbagan
Reply #23 - 07/18/09 at 15:37:12
 
u bhal gamiem u imlievez tista taqbad bil biesin siehbi ax la jaqbad sumien nasumi jaqbadom lohrajn
Back to top
 
 
  IP Logged
saker falcon
Junior Member
**


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 57
Gender: male
Re: barbagan
Reply #24 - 07/18/09 at 16:55:09
 
Quote from vitell on 07/18/09 at 15:37:12:
u bhal gamiem u imlievez tista taqbad bil biesin siehbi ax la jaqbad sumien nasumi jaqbadom lohrajn

 
 
Iva ta tista imma ghal imlivezz l ahjar li jkolok sparrowhawk ghax dak jikacja gos sigar l aktar
Back to top
 
 
Email   IP Logged
gemiem
God Member
*****


A bird is a treasure
in a man s hand !!!

Posts: 2872
Gender: male
Re: barbagan
Reply #25 - 07/18/09 at 17:39:53
 
Proset saker falcon erba ritratti tall genn..thares lehom ukoll trabi in namra al dijn l passjoni !!..U barra li tkun ed tipratika delizju sabih imenss.. fl stess hin tkun ed tara show tall genn hehe...proset !!!
Back to top
 
 

What we are today is what we have chosen to be yesterday...what we will be tomorrow is what we want to be today.
  IP Logged
saker falcon
Junior Member
**


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 57
Gender: male
Re: barbagan
Reply #26 - 07/18/09 at 18:00:46
 
Quote from gemiem on 07/18/09 at 17:39:53:
Proset saker falcon erba ritratti tall genn..thares lehom ukoll trabi in namra al dijn l passjoni !!..U barra li tkun ed tipratika delizju sabih imenss.. fl stess hin tkun ed tara show tall genn hehe...proset !!!

 
Sewwa qed tghid Gemiem. l aktar li niehu gost meta tkun xi elf pied gholja u tara niezla mghaluqa qisa bullet
Back to top
 
 
Email   IP Logged
gemiem
God Member
*****


A bird is a treasure
in a man s hand !!!

Posts: 2872
Gender: male
Re: barbagan
Reply #27 - 07/18/09 at 19:02:55
 
Jalla jkun aw min johrog jipratikah izjed da delizju...jien narhom ukoll iggenuni..pero bhalissa cans m ghandhiex,imma dejjem hajjruni...it tajr tall priza fih ghaxqa ekk..!!
Back to top
 
 

What we are today is what we have chosen to be yesterday...what we will be tomorrow is what we want to be today.
  IP Logged
Pages: 1
Send Topic Print