Welcome, Guest. Please Login or Register.
Federation For Hunting and Conservation
Home Help Search Login Register


Pages: 1
Send Topic Print
snieter (Read 27387 times)
il-pluvieru
Senior Member
****


il mistura tijej
hija il kacca

Posts: 469
Gender: male
snieter
03/25/10 at 23:21:07
 
x tahsbu tuni naqa opinjoni bejn bereta pintail liswed u bejn il benelli raffaello??
 
it tnejn sparajtbihom u t tnejn tal genn!!! ma nafx liem ha nixtri. hawn xi opinjoni??
Back to top
 
 

B tal beritta ma saqajna kuljum, izda bis senter u l gabjun u b qalb ta iljun, nibqghu niggieldu sa l ahhar.
  IP Logged
il-pluvieru
Senior Member
****


il mistura tijej
hija il kacca

Posts: 469
Gender: male
Re: snieter
Reply #1 - 03/25/10 at 23:21:50
 
il benelli raffaello
Back to top
 

raffaello_3-41.gif

B tal beritta ma saqajna kuljum, izda bis senter u l gabjun u b qalb ta iljun, nibqghu niggieldu sa l ahhar.
  IP Logged
il-pluvieru
Senior Member
****


il mistura tijej
hija il kacca

Posts: 469
Gender: male
Re: snieter
Reply #2 - 03/25/10 at 23:22:57
 
il beretta pintail
Back to top
 

beretta-es-1001.jpg

B tal beritta ma saqajna kuljum, izda bis senter u l gabjun u b qalb ta iljun, nibqghu niggieldu sa l ahhar.
  IP Logged
kwiksilver
Full Member
***


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 248
Gender: male
Re: snieter
Reply #3 - 03/25/10 at 23:53:56
 
it tnejn tajbin u t tnejn ma jaghtux trouble. it tnejn sistema benelli.it tnejn li huma jifilhu ghal kwantitta ta tiri jekk tigi li ssiefer (ez.argentina) ..........ma nafx liem naghzel kieku jien.
Back to top
 
 
kwiksilver   IP Logged
brebi
God Member
*****


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 640
Gender: male
Re: snieter
Reply #4 - 03/26/10 at 08:49:32
 
HBIEB XI TGHIDULI FUQ IL BROWNING MAXUS GHAX IMHAJAR GHALIEH.
Back to top
 
 
Email brebi   IP Logged
Gadajs
Ex MemberRe: snieter
Reply #5 - 03/26/10 at 09:20:06
 
Nghid ghaliha il beretta pintail jogobni imma il browning ma tantx huma hbieb tijej...
 
Jien benelli super black eagle andi u vera insibu komdu nghid ghalija... Anke beretta jogbuni hafna
Back to top
 
 
  IP Logged
vostro
Senior Member
****


Hunting in Malta- MY
LIFE

Posts: 398
Gender: male
Re: snieter
Reply #6 - 03/26/10 at 09:49:29
 
Jien najd ghalija tnejn snieter tajbin u ta strapazz, dan umbad skond x jogbok l iktar taghzel ghax kullhadd bil fehma tieghu habib
Back to top
 
 
  IP Logged
Wildthing
God Member
*****


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 1826
Gender: male
Re: snieter
Reply #7 - 03/26/10 at 10:37:08
 
Jien nahseb li ghal xix itkun se tuza is-senter,  jekk tkun thobb iddur ghal summiena, trid senter hafif.  Jekk int ma tantx itkun 1 min dawk li tnaddaf, tal- gas ma joddux ghalik, ghax dawk trid toqod naqa maghhom.  Jien fl-oppinjoni tieghi, is-sistema benelli hijja n-number 1.  Jien ghandi 3 u ma ghandix xi ngerger.  Imma dan mitt bniedem mitt fehma....
Back to top
 
 

Kaccatur mid-demm tkun. In-namra mit-tfulijja. Il-kacca hijja hajti
  IP Logged
il-pluvieru
Senior Member
****


il mistura tijej
hija il kacca

Posts: 469
Gender: male
Re: snieter
Reply #8 - 03/26/10 at 11:23:52
 
jien it tejn sprajt bihom bl integra system anke il beretta pintail!! hfief it t nejn u tal gen it tnejn!!imma ma nfax liem ha nixtri!!
Back to top
 
 

B tal beritta ma saqajna kuljum, izda bis senter u l gabjun u b qalb ta iljun, nibqghu niggieldu sa l ahhar.
  IP Logged
target
God Member
*****


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 726
Re: snieter
Reply #9 - 03/26/10 at 11:55:31
 
Pluvieru,
Jien benelli raffaello bhal dak li qed turi int fir ritratt ghandi, dak tal genn, Dak fuq il  web tal Benelli imnizel bhala senter tal World collection..............Tal Genn Siehbi.
Back to top
 
 
Email   IP Logged
Wildthing
God Member
*****


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 1826
Gender: male
Re: snieter
Reply #10 - 03/26/10 at 12:43:43
 
Jien ghandi , Benelli Centro, SL80 u Benelli Beccachia....   Li nista' nghid li dawn tar-rotating bold, tal-benelli it-24g iwadbuwhom u il-pintail 1 min kull 5 li tispara iwehhilhom.  Ghal lanqas ghandi 3 shabi ghandom, hekk jghamillom.   bit - 28 ma jkollomx problemi imma.
Back to top
 
 

Kaccatur mid-demm tkun. In-namra mit-tfulijja. Il-kacca hijja hajti
  IP Logged
il-pluvieru
Senior Member
****


il mistura tijej
hija il kacca

Posts: 469
Gender: male
Re: snieter
Reply #11 - 03/26/10 at 13:16:16
 
nhsb aktar al pinatil ham mur ta!!!
Back to top
 
 

B tal beritta ma saqajna kuljum, izda bis senter u l gabjun u b qalb ta iljun, nibqghu niggieldu sa l ahhar.
  IP Logged
Wildthing
God Member
*****


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 1826
Gender: male
Re: snieter
Reply #12 - 03/26/10 at 13:23:29
 
Ipprova tixtrihx bil-kanna matta, ghax dawk ghandom tendenza li man-nida jew xita isiru kannella.....
Ikkoreguni jekk ghandi zball.
Back to top
 
 

Kaccatur mid-demm tkun. In-namra mit-tfulijja. Il-kacca hijja hajti
  IP Logged
greeenfinch
Full Member
***


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 175
Re: snieter
Reply #13 - 03/26/10 at 13:28:46
 
jien andi pintail u breda astro it tnejn tal genn pluviru anke l benelli naf zgur li tal genn ax naf min andu.......li andu bhal ma qallek wildthing li 24 mux dejjem itajru  u lastro jtajjarom dejjem.......
Back to top
 
 
  IP Logged
huntingmaniac
God Member
*****


INK4SKIN

Posts: 1095
Gender: male
Re: snieter
Reply #14 - 03/26/10 at 13:40:04
 
jie alija benelli kieku xbin!!!
 
il beretta kkupjat mill benelli allura f dak il kaz immur al originali u barra min hekk il pintail huma naqa dritti ekk rajtu jien meta sparajt b wiehed minnhom!
 
jien Benelli raffaello 121 andi tal firroll idur u mandix xi ngerger ax l alla urejtu PLATTINI,BAHAR,EGITTU u fi frar tiela l ingilterra u lilu ntella!!!!
Back to top
 
 

MINHAWN AL GOL KAXXA, MELA HAJTI NQATTAHA AL KACCA!!!!
  IP Logged
il-pluvieru
Senior Member
****


il mistura tijej
hija il kacca

Posts: 469
Gender: male
Re: snieter
Reply #15 - 03/26/10 at 13:55:48
 
tuf kif ijed mohhi mhawwad lem wihed li ghandu il pinatil ma tistax tghawgu ukoll!!! u bil benelli li sparajt ghadnu kanna twila isa ma nafx jek hargux kollha b kanna twila ghax ghad irid imu ghand il hwienet!!
Back to top
 
 

B tal beritta ma saqajna kuljum, izda bis senter u l gabjun u b qalb ta iljun, nibqghu niggieldu sa l ahhar.
  IP Logged
huntingmaniac
God Member
*****


INK4SKIN

Posts: 1095
Gender: male
Re: snieter
Reply #16 - 03/26/10 at 13:58:24
 
tieghi kanna 26"  u fissa bla chowkijiet qeda 2star
 
imma issa kolla bic chowkijiet minn gewwa jigu
Back to top
 
 

MINHAWN AL GOL KAXXA, MELA HAJTI NQATTAHA AL KACCA!!!!
  IP Logged
il-pluvieru
Senior Member
****


il mistura tijej
hija il kacca

Posts: 469
Gender: male
Re: snieter
Reply #17 - 03/26/10 at 14:00:30
 
ghax jien qisni iridu ghal kollox b kanna twila tfarku is summien!!! u jien ghal gemmeim min fuq id dura tghadi ezatt jigifieri it tiri fil qrib ikunu
Back to top
 
 

B tal beritta ma saqajna kuljum, izda bis senter u l gabjun u b qalb ta iljun, nibqghu niggieldu sa l ahhar.
  IP Logged
huntingmaniac
God Member
*****


INK4SKIN

Posts: 1095
Gender: male
Re: snieter
Reply #18 - 03/26/10 at 14:02:52
 
u l pintail x kanna ghandu?
 
dak bic chowkijiet suppost
Back to top
 
 

MINHAWN AL GOL KAXXA, MELA HAJTI NQATTAHA AL KACCA!!!!
  IP Logged
il-pluvieru
Senior Member
****


il mistura tijej
hija il kacca

Posts: 469
Gender: male
Re: snieter
Reply #19 - 03/26/10 at 14:06:07
 
ghandikun 24 miniex cert
Back to top
 
 

B tal beritta ma saqajna kuljum, izda bis senter u l gabjun u b qalb ta iljun, nibqghu niggieldu sa l ahhar.
  IP Logged
huntingmaniac
God Member
*****


INK4SKIN

Posts: 1095
Gender: male
Re: snieter
Reply #20 - 03/26/10 at 14:09:49
 
kieku mahluqa ghalik dak id daqs!!
 
il Benelli taf x andom? perezempju tijaj kanna qasira imma t tiri xorta jhallijom maluqin naqra u fit tul xorta namel tiri sbieh
Back to top
 
 

MINHAWN AL GOL KAXXA, MELA HAJTI NQATTAHA AL KACCA!!!!
  IP Logged
il-pluvieru
Senior Member
****


il mistura tijej
hija il kacca

Posts: 469
Gender: male
Re: snieter
Reply #21 - 03/26/10 at 14:11:17
 
miniex cert ghxa kif etlek ghad irid imur insaqsi!! ima bli sparajt jien kanna twil au t tir mghaqud jibqa
Back to top
 
 

B tal beritta ma saqajna kuljum, izda bis senter u l gabjun u b qalb ta iljun, nibqghu niggieldu sa l ahhar.
  IP Logged
huntingmaniac
God Member
*****


INK4SKIN

Posts: 1095
Gender: male
Re: snieter
Reply #22 - 03/26/10 at 14:12:15
 
ara x jamel il benelli
 
 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Z5uHt4AwYb4
Back to top
 
 

MINHAWN AL GOL KAXXA, MELA HAJTI NQATTAHA AL KACCA!!!!
  IP Logged
emmy
Ex MemberRe: snieter
Reply #23 - 03/26/10 at 14:24:55
 
Ijwa wildthing ek jigrilu tijaj fix xita qisu cake tac cukulata jsir..umbad naqa zejt u pinna jigi qatt ma tani 1c trouble...
Back to top
 
 
  IP Logged
il-pluvieru
Senior Member
****


il mistura tijej
hija il kacca

Posts: 469
Gender: male
Re: snieter
Reply #24 - 03/26/10 at 14:24:59
 
tal genn!! nahseb biex iservi ghat tiri il benelli l ahjar u il beretta tip ta benelli integra system!! etd ixeqleb il pinnur
Back to top
 
 

B tal beritta ma saqajna kuljum, izda bis senter u l gabjun u b qalb ta iljun, nibqghu niggieldu sa l ahhar.
  IP Logged
greeenfinch
Full Member
***


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 175
Re: snieter
Reply #25 - 03/26/10 at 15:02:52
 
isma pluvieru bhala kanen tista tazel liem trid inti ax emm min kull tip sa fejn naf jien  ara liem jaqbel alik u ixtri lilu tijej lastro 24 u xorta namel tiri fit tul tajjeb bih u andi l pintail 28 u fil vicin nispara tajjeb ukoll bih....jien ma tantx naraha tamel differenza daqsekk il kanna nejd alija flistess tul xorta nwaqqaha bil kanna 24 basta tispara tajjeb ovvja......
 
u fuq  il pintail tista tawgu ta jien tijej awwiguli raymond kien in namra u pinna gie anke lastro hu awwilguli bomba giebom it tnejn li huma
Back to top
 
 
  IP Logged
Wildthing
God Member
*****


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 1826
Gender: male
Re: snieter
Reply #26 - 03/26/10 at 15:30:28
 
Dejjem fl-oppinjoni tieghi dan li se nghid.   Il- kanna min isfel jekk itkun 18.1 sa max 18.3 taghmel tiri sbieh hafna.
 
Ez,  il- kanen tal- benelli St Ettienne   dawk xi 18.2 qeghdin u jwadbu id-dimonji........
 
Jien tieghi 18.3  u bic-comb 10 u 9 naghmel tiri li xi kultant niskant jiena stess li waqqajt ... u nitfalu 4 star eh......
 
Jien nahseb li l-ahjar kanna ghal-kacca ta malta hi 26"
Back to top
 
 

Kaccatur mid-demm tkun. In-namra mit-tfulijja. Il-kacca hijja hajti
  IP Logged
il-pluvieru
Senior Member
****


il mistura tijej
hija il kacca

Posts: 469
Gender: male
Re: snieter
Reply #27 - 03/26/10 at 16:45:48
 
imma minalija is sintetic ma jitawgux!! il pintail
Back to top
 
 

B tal beritta ma saqajna kuljum, izda bis senter u l gabjun u b qalb ta iljun, nibqghu niggieldu sa l ahhar.
  IP Logged
Wildthing
God Member
*****


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 1826
Gender: male
Re: snieter
Reply #28 - 03/26/10 at 17:05:41
 
Jien ghalija li l-arma tkun taggastja biex tigi tigini kif suppost infittixa hafna.  Dik ijja inportanti li l-arma tigik u mhux in itfittex u tbaxxi biex tigik.  Jien x'hin nalaq ghajnejja u nerfa is-senter jintlibes sewwa u ma rridtx nirranga wicci jew hekk, kemm nafas il-grillu...
 
Dejjem fl-oppinjoni tieghi biex tipprova senter jekk jigikx jew le sewwa, talaq ghajnejk u terfa, jekk x'hin tiftah ghajnejk qieghed sewwa, is-senter ikun ghalik, jekk trid taggastja anka ftit, trid tara x'taghmel halli tiprova tigi ezatt...
 
Jien dik hija it-tejorija tieghi.....
Back to top
 
 

Kaccatur mid-demm tkun. In-namra mit-tfulijja. Il-kacca hijja hajti
  IP Logged
greeenfinch
Full Member
***


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 175
Re: snieter
Reply #29 - 03/26/10 at 18:37:15
 
ezatt wildthing jien ukoll inkun irridu.....jista jkun pluvieru li syntetic ma jitawgux issa ma nafx ax tijej njam ic chip.....
Back to top
 
 
  IP Logged
huntingmaniac
God Member
*****


INK4SKIN

Posts: 1095
Gender: male
Re: snieter
Reply #30 - 03/26/10 at 20:39:30
 
imma l kanen tal benelli li jkunu st ettienne huma champions as sadid ta!!!
 
Isaddu wisq ustja
Back to top
 
 

MINHAWN AL GOL KAXXA, MELA HAJTI NQATTAHA AL KACCA!!!!
  IP Logged
huntingmaniac
God Member
*****


INK4SKIN

Posts: 1095
Gender: male
Re: snieter
Reply #31 - 03/26/10 at 20:42:49
 
u pluvieru dik INERTIA SYSTEM mhux INTEGRA ax integra karozza Honda Grin Grin Grin
Back to top
 
 

MINHAWN AL GOL KAXXA, MELA HAJTI NQATTAHA AL KACCA!!!!
  IP Logged
ewkaliptus
Global Moderator
*****


kaccatur mhux
tal-bnazzi biss

Posts: 1280
Gender: male
Re: snieter
Reply #32 - 03/26/10 at 20:54:03
 
tajba din hunting Grin Grin Grin Grin
Back to top
 
 

NIBQAW NIGGIELDU GHAD-DRITTIJIET TAGHNA
  IP Logged
speedcraft
Senior Member
****


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 340
Gender: male
Re: snieter
Reply #33 - 03/26/10 at 20:58:18
 
AW SIHBI SENTER BENELI LIQWA SENTER U KANNA SENT ETJEN LAQWA KANNEN MISSIRI GHANDU 123 BENELI U KANNA 26 U *** QAT MA KELLU SADIT MAL KANNA U TAMEL TIJRI IGENEK Shocked
Back to top
 
 
  IP Logged
smiley749
God Member
*****


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 748
Gender: male
Re: snieter
Reply #34 - 03/26/10 at 21:02:02
 
jista jkollok kanna tal qaddisin kollha u mhux sant etienne!!!!!!!!!
 
Jekk ma tiehux hsieba biz zejt u ekk isaddad xorta.  
 
Jien ghandi senter breda astro kanna 28 *. kont immur bih fuq il bahar u gieli ereq fid dajsa ukoll.  
 
hadt hsiebu sew u bil kemm ghandu sadid.
Back to top
 
 

nispara xi tir u naqleb xi qalba,
nispera li nibqa u ha nitlob talba.
Email   IP Logged
huntingmaniac
God Member
*****


INK4SKIN

Posts: 1095
Gender: male
Re: snieter
Reply #35 - 03/26/10 at 21:03:17
 
ISSA MA JSADDUX AX HA JKOLLNA NTUWOM IZ ZEJT AX JIEN QTAJT QALBI AL APRIL cry cry
Back to top
 
 

MINHAWN AL GOL KAXXA, MELA HAJTI NQATTAHA AL KACCA!!!!
  IP Logged
speedcraft
Senior Member
****


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 340
Gender: male
Re: snieter
Reply #36 - 03/26/10 at 21:06:04
 
AW SIHBI EWKALIPTS HAPPY BIRTHDAY ETILHOM IL DAWN IN NIES LI IL LUM XJAHT SENA OHRA Grin Grin Shocked ADULU IL KUMENTI TAKHOM ,  ILQA ILQA GHALIK  EWKALIPTUS Tongue
Back to top
 

images_jpg1.jpg
  IP Logged
speedcraft
Senior Member
****


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 340
Gender: male
Re: snieter
Reply #37 - 03/26/10 at 21:10:25
 
NAQBEL MIJAK SMAJLI ISSA JEW GHAX NAQRA ANTIK IMMA FLAHAR TA LISTAGUN KONT NIDLIKA BIL VASELINA
Back to top
 
 
  IP Logged
huntingmaniac
God Member
*****


INK4SKIN

Posts: 1095
Gender: male
Re: snieter
Reply #38 - 03/26/10 at 21:11:14
 
happy birthday my friend
 
tieghi nispera li ma jkunx it tielet wiehed bla gamiem ax tieghi fl aqwa tal passa jkun fl 24 ta April undecided
Back to top
 
 

MINHAWN AL GOL KAXXA, MELA HAJTI NQATTAHA AL KACCA!!!!
  IP Logged
huntingmaniac
God Member
*****


INK4SKIN

Posts: 1095
Gender: male
Re: snieter
Reply #39 - 03/26/10 at 21:13:54
 
kieku minn daqsek andek ragun smiley
tieghi mux st ettienne u ma noqodx nidlek u l kanna giet kannella u jekk nitfaw ma zokk ta sigra mandekx cans tarah!!!!!!!!!!! Grin
Back to top
 
 

MINHAWN AL GOL KAXXA, MELA HAJTI NQATTAHA AL KACCA!!!!
  IP Logged
speedcraft
Senior Member
****


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 340
Gender: male
Re: snieter
Reply #40 - 03/26/10 at 21:14:04
 
IVA HANTING MUX HA JAQALAW NIDA IS SNITER GHAX GHAL GEWWA MUX HA NOHORGU DAL l... GVERN QERIDNA Angry
Back to top
 
 
  IP Logged
il-pluvieru
Senior Member
****


il mistura tijej
hija il kacca

Posts: 469
Gender: male
Re: snieter
Reply #41 - 03/26/10 at 21:15:19
 
Quote from huntingmaniac on 03/26/10 at 20:42:49:
u pluvieru dik INERTIA SYSTEM mhux INTEGRA ax integra karozza Honda Grin Grin Grin

 
 
u ija ftemna ghax ekk ktibta bi zbal  Wink Grin
Back to top
 
 

B tal beritta ma saqajna kuljum, izda bis senter u l gabjun u b qalb ta iljun, nibqghu niggieldu sa l ahhar.
  IP Logged
huntingmaniac
God Member
*****


INK4SKIN

Posts: 1095
Gender: male
Re: snieter
Reply #42 - 03/26/10 at 21:17:00
 
iva xbin indunajt imma edt ha naqbad naqa mijak forsi ndahqek ftit ax zgur bhali qed thossok iddisprat cry
Back to top
 
 

MINHAWN AL GOL KAXXA, MELA HAJTI NQATTAHA AL KACCA!!!!
  IP Logged
ewkaliptus
Global Moderator
*****


kaccatur mhux
tal-bnazzi biss

Posts: 1280
Gender: male
Re: snieter
Reply #43 - 03/26/10 at 21:59:07
 
iva habib xjahna sena ohra issoltu meta kien jiftah l-istagun fil-25 ta marzu il-birthday dejjem ghal kacca qattajtu imma minn 4 snin ilu lil aw lanqas kas ta birthday, minhabba dak il-proxmu li hemm kastilja li minn aw nghidlu grazzi tal-birthday prezent li taghni minn 4 snin lil aw, ghax gabni nitkellem wahdi Angry
Back to top
 
 

NIBQAW NIGGIELDU GHAD-DRITTIJIET TAGHNA
  IP Logged
lapwing
Senior Member
****


IL-KACCA PARTI MIN
HAJTI

Posts: 489
Gender: male
Re: snieter
Reply #44 - 03/26/10 at 22:10:20
 
ILQA SPEED CRAFT, ARA TAHRABLEK Grin Grin Grin
Back to top
 

DOVE_13.jpg

FEJN HEMM L-GHAQDA
HEMM IS-SAHHA
Email   IP Logged
ewkaliptus
Global Moderator
*****


kaccatur mhux
tal-bnazzi biss

Posts: 1280
Gender: male
Re: snieter
Reply #45 - 03/26/10 at 22:14:42
 
man jekk tisimaw bxi accedent il-marsa fuq il-bridge ta fejn hemm il-maltapost ghidu l-ewkaliptus, il-birah rajt 4 iperpru ma wicci go zebbuga u il-lum rajt ohra minnhom qasmet it-triq, ha nghidlek il-colardove veru sabih
Back to top
 
 

NIBQAW NIGGIELDU GHAD-DRITTIJIET TAGHNA
  IP Logged
il-pluvieru
Senior Member
****


il mistura tijej
hija il kacca

Posts: 469
Gender: male
Re: snieter
Reply #46 - 03/26/10 at 22:17:11
 
memx x tgaheml kulhhadd ras maqtugha jien ghalija ma jifthaxx u ejja gigha ohra aprl ta!!! meta ha jaqbdu jnadfu u ekk min ghadu ma nadafx !! ghax jien ull sena inadfu qabel april forsi ma atfx kif imma laqas haq ta x xoghol!!!
Back to top
 
 

B tal beritta ma saqajna kuljum, izda bis senter u l gabjun u b qalb ta iljun, nibqghu niggieldu sa l ahhar.
  IP Logged
speedcraft
Senior Member
****


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 340
Gender: male
Re: snieter
Reply #47 - 03/26/10 at 22:18:25
 
IVA KING QBATA TA GHAMILTA ostra  Grin
Back to top
 
 
  IP Logged
speedcraft
Senior Member
****


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 340
Gender: male
Re: snieter
Reply #48 - 03/26/10 at 22:21:10
 
LEPWING DIK MUX GAMMIMA U NAHSEP LAUGHING DOVE
Back to top
 
 
  IP Logged
lapwing
Senior Member
****


IL-KACCA PARTI MIN
HAJTI

Posts: 489
Gender: male
Re: snieter
Reply #49 - 03/26/10 at 22:25:07
 
XGEN GHANDNA FUQNA HUX KEMM AHNA IDISPRATI
 
HABA LINJORANZA TA SUR GONZI
 
DEJJEM NITAMA QIEGHED SPEED CRAFT JIEN cry cry
Back to top
 
 

FEJN HEMM L-GHAQDA
HEMM IS-SAHHA
Email   IP Logged
lapwing
Senior Member
****


IL-KACCA PARTI MIN
HAJTI

Posts: 489
Gender: male
Re: snieter
Reply #50 - 03/26/10 at 22:33:42
 
MA NAHSIBX,  DIK GHAX QIEGHED TARA MIN TAHT SPEED CRAQFT undecided undecided
Back to top
 
 

FEJN HEMM L-GHAQDA
HEMM IS-SAHHA
Email   IP Logged
lapwing
Senior Member
****


IL-KACCA PARTI MIN
HAJTI

Posts: 489
Gender: male
Re: snieter
Reply #51 - 03/26/10 at 22:37:14
 
META HA NILTAQAW GHAND IL MAJSI SPEED CRAFT
 
IL HUNTINGMANIC QALI LI GILI KONT GHANDU
Back to top
 
 

FEJN HEMM L-GHAQDA
HEMM IS-SAHHA
Email   IP Logged
speedcraft
Senior Member
****


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 340
Gender: male
Re: snieter
Reply #52 - 03/26/10 at 22:45:53
 
IVA TA GEJT KEMM IL DARBA GHANT IL MAJSI MUX JAMLINA IKLA U NINTAQAW JEW ADA EJJA SA HAL FAR IR RENCH TAL PLATINI WARA 2.00 U NISPARAW  ZEWG TIJRI U NIHDU BIRRA FLIMKIEN
Back to top
 
 
  IP Logged
lapwing
Senior Member
****


IL-KACCA PARTI MIN
HAJTI

Posts: 489
Gender: male
Re: snieter
Reply #53 - 03/26/10 at 22:59:54
 
XOL GHADA U IMLEBLEB BIEX NERGA NIBDA INTIJHOM
 
GHANDI IS SENTER TAL PLATINI GOL VETRINA ILU TLETT SNIN MA  
 
JARAH EM FUQ.MUX HA TKUN IL BOD MIN GO HWEJGI HABBIB.
Back to top
 

b_425_sporter1.gif

FEJN HEMM L-GHAQDA
HEMM IS-SAHHA
Email   IP Logged
ewkaliptus
Global Moderator
*****


kaccatur mhux
tal-bnazzi biss

Posts: 1280
Gender: male
Re: snieter
Reply #54 - 03/26/10 at 23:05:32
 
x senter ghandek lapwing?
 
Back to top
 
 

NIBQAW NIGGIELDU GHAD-DRITTIJIET TAGHNA
  IP Logged
lapwing
Senior Member
****


IL-KACCA PARTI MIN
HAJTI

Posts: 489
Gender: male
Re: snieter
Reply #55 - 03/26/10 at 23:10:51
 
BROWNING B425
Back to top
 
 

FEJN HEMM L-GHAQDA
HEMM IS-SAHHA
Email   IP Logged
ewkaliptus
Global Moderator
*****


kaccatur mhux
tal-bnazzi biss

Posts: 1280
Gender: male
Re: snieter
Reply #56 - 03/26/10 at 23:15:52
 
tajjeb sihbi jien il-beretta 686 ghandi
Back to top
 
 

NIBQAW NIGGIELDU GHAD-DRITTIJIET TAGHNA
  IP Logged
lapwing
Senior Member
****


IL-KACCA PARTI MIN
HAJTI

Posts: 489
Gender: male
Re: snieter
Reply #57 - 03/26/10 at 23:28:02
 
JIEN TAL KACCA GHANDI BERRETTA A303
 
MA NIBDLU MA XEJN EWKALIPTUS
Back to top
 

P_Beretta_A303_4b4c49fb859fd1.jpg

FEJN HEMM L-GHAQDA
HEMM IS-SAHHA
Email   IP Logged
ewkaliptus
Global Moderator
*****


kaccatur mhux
tal-bnazzi biss

Posts: 1280
Gender: male
Re: snieter
Reply #58 - 03/26/10 at 23:42:20
 
jien ghandi beretta tal-kacca ukoll gold malard, pero l-aktar li ghandi ghal qalbi il-bennelli centro hafif u tista ma tnadfu qatt ghax qatt ma jwahhal tir, franchi ghandi tnejn wihed tal-molla u ihor 612 vsl imma ftit nuzah ghax kif tispara 4 tiri kollhu faham jigi minn gewwa
Back to top
 
 

NIBQAW NIGGIELDU GHAD-DRITTIJIET TAGHNA
  IP Logged
kwiksilver
Full Member
***


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 248
Gender: male
Re: snieter
Reply #59 - 03/27/10 at 00:15:36
 
jien benelli M1 super 90 synthetic. Min qal li ma jitghawgux sejjer ZBALL ghax tieghi kien dritt u ghawwigtu.
 
Hadtu ghand ta l imqabba u hadtlu l washers li jigu mieghu u ghawwiguli. Anke jaqtalek minnu tista c cipp. Illum li trid issib flus fit triq ma ssibx
Back to top
 
 
kwiksilver   IP Logged
brebi
God Member
*****


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 640
Gender: male
Re: snieter
Reply #60 - 03/27/10 at 01:01:37
 
x tahsbu
Back to top
 

011608x1l.jpg
Email brebi   IP Logged
brebi
God Member
*****


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 640
Gender: male
Re: snieter
Reply #61 - 03/27/10 at 01:07:25
 
mil genb liehor
Back to top
 

011608l.jpg
Email brebi   IP Logged
smiley749
God Member
*****


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 748
Gender: male
Re: snieter
Reply #62 - 03/27/10 at 08:19:03
 
jien dan xtrajt min irkant ta l armi f dicembru....................beretta 685.
Back to top
 

pix427043953.jpg

nispara xi tir u naqleb xi qalba,
nispera li nibqa u ha nitlob talba.
Email   IP Logged
smiley749
God Member
*****


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 748
Gender: male
Re: snieter
Reply #63 - 03/27/10 at 08:21:25
 
u xtrajt dan ukoll biex nghaddi sija zmien ghal imlivez....baikal 20ga.
Back to top
 

pix677687421.jpg

nispara xi tir u naqleb xi qalba,
nispera li nibqa u ha nitlob talba.
Email   IP Logged
rob_mic
Full Member
***


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 231
Gender: male
Re: snieter
Reply #64 - 03/27/10 at 11:17:42
 
L-irkant tas snieter fejn sibtu smiley?
Back to top
 
 
Email   IP Logged
ewkaliptus
Global Moderator
*****


kaccatur mhux
tal-bnazzi biss

Posts: 1280
Gender: male
Re: snieter
Reply #65 - 03/27/10 at 11:23:04
 
proset smiley sbieh ghadhom godda jidru
Back to top
 
 

NIBQAW NIGGIELDU GHAD-DRITTIJIET TAGHNA
  IP Logged
smiley749
God Member
*****


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 748
Gender: male
Re: snieter
Reply #66 - 03/27/10 at 11:27:05
 
min fuq il gazzetta kont rajt l avviz u mort nara x armi kien hemm u mort ghall irkant umbad.
kien hemm xi 60 snieter antiki u moderni, auto u taz zewg. kien hemm wihed ta kanna 4bore u 10 bore taz zewg u beretta extrema 2 u benelli u franchi, bernardelli, winchester, browning, insomma kien hemm ghazla mhux hazin.
Back to top
 
 

nispara xi tir u naqleb xi qalba,
nispera li nibqa u ha nitlob talba.
Email   IP Logged
bora
Full Member
***


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 135
Gender: male
Re: snieter
Reply #67 - 03/27/10 at 11:40:54
 
smiley tkun taf b xi ohra kellimni siehbi ghax nixtieq nara jekk insibx xi franchi black magic mil antiki imma  ghax jien diga ghandi wiehed min dawn li qed jigu issa (bil parts tat Turkija jghidu) u ghadni kif xtrajt l Elite antik ukoll imma ilni ghal xi Black Magic mil antiki ghadu sewwa, thanks
Back to top
 
 
Email   IP Logged
smiley749
God Member
*****


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 748
Gender: male
Re: snieter
Reply #68 - 03/27/10 at 12:02:38
 
kien hemm franchi black magic mill antiki ghadu gdid kieku ezatt kien jghodd ghalik. xi 260 ewro telaq.
Back to top
 
 

nispara xi tir u naqleb xi qalba,
nispera li nibqa u ha nitlob talba.
Email   IP Logged
smiley749
God Member
*****


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 748
Gender: male
Re: snieter
Reply #69 - 03/27/10 at 12:05:48
 
Sihbi Ewkaliptus, dawk ritratti min fuq l internet.
 
Il baikal ghadu gdid fjamant, ma sparax 50 tir u l beretta ghandu naqa tiri imma ghadu sewwa ukoll.
 
irrid nitla sa hal far namel 2 rawnds bijom meta jkolli naqa cans, xejn xejn niltaqaw naqra.
Back to top
 
 

nispara xi tir u naqleb xi qalba,
nispera li nibqa u ha nitlob talba.
Email   IP Logged
ewkaliptus
Global Moderator
*****


kaccatur mhux
tal-bnazzi biss

Posts: 1280
Gender: male
Re: snieter
Reply #70 - 03/27/10 at 12:29:29
 
iva habib ghal hemm wara nofsinar, meta trid is-sibt dejjem hemm, xejn xejn niltaqaw naqra
Back to top
 
 

NIBQAW NIGGIELDU GHAD-DRITTIJIET TAGHNA
  IP Logged
THE-BEST
Full Member
***


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 194
Gender: male
Re: snieter
Reply #71 - 03/28/10 at 02:03:11
 
jiena tnejn franchi ghandi.wiehed tal molla kanna 26" u iehor aoutomatic u victorinox..............xi tghiduli ghalihom???
Back to top
 
 
  IP Logged
il-pluvieru
Senior Member
****


il mistura tijej
hija il kacca

Posts: 469
Gender: male
Re: snieter
Reply #72 - 03/28/10 at 13:27:21
 
jien 26 nixtriha il kanna ghax 24 tkun trid tghamil il full coke u ekk  
kanna 26 u 4 star l ahjar umbd nararaw!!!!
Back to top
 
 

B tal beritta ma saqajna kuljum, izda bis senter u l gabjun u b qalb ta iljun, nibqghu niggieldu sa l ahhar.
  IP Logged
air sniper
God Member
*****


hunting forever

Posts: 887
Gender: male
Re: snieter
Reply #73 - 03/28/10 at 20:03:52
 
Brebi dak il MAXUS qed ihajjarni hafna, ma nafx x'naghzel bejnu u l-Beretta Xplor, problema li huma mudelli godda u ma jkunx hawn min jaghti feedback u problema akbar hi jekk ma jiftahx stagun. Ara veru tal-biki, irrid nixtri wiehed minnhom imma ma nixtieqx immur narahom jekk ma nkunx naf li se jiftah season, minn naha l-ohra jekk (u j'Alla) jiftah ma nilhaqx nispara bih ghax sakemm tigbru jkun rega ghalaq is-season.  cry
Back to top
 
 
  IP Logged
bora
Full Member
***


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 135
Gender: male
Re: snieter
Reply #74 - 03/29/10 at 16:10:20
 
smiley, dak kien bomba haqq l istja li kieku kont naf, smiley jekk tkun taf b xi wiehed jew inkella jkun hemm xi ohra min kellimni siehbi ta avolja ghadni kif xtrajt imma jekk ikun ghadu sewwa u specjalment jkun dak il prezz nidhollu zgur, thanks siehbi u sellili ghal kugin ta ghax ilni ma narah issa.
Back to top
 
 
Email   IP Logged
smiley749
God Member
*****


Hunting in Malta
Forum - User

Posts: 748
Gender: male
Re: snieter
Reply #75 - 03/29/10 at 17:30:36
 
ok halli fidi.
Back to top
 
 

nispara xi tir u naqleb xi qalba,
nispera li nibqa u ha nitlob talba.
Email   IP Logged
Pages: 1
Send Topic Print